<img src="/extensions/vertex/img/bulb_noflash.jpg" alt="" />

Kuidas teised on edu saavutanud?

Lisame pidevalt oma kodulehele ja blogisse
tasuta nõuandeid ja ideid

JUHTIMISE TUGITEENUSED

Ettevõtte edutegurite leidmine

Vertexi ekspertide võrgustiku juhtimistugiteenuste esimeseks etapiks on ettevõtte edutegurite tuvastamine. Oleme sageli kokku puutunud olukordadega kus ettevõtetes on kasv pidurdunud, hasart edasiminekuks raugemas ja parimad töötajad hakkavad uusi väljakutseid otsima mujalt. Vahest aga on kasv jällegi liiga kiire ja juhtidel on raskusi kõiki arengusuundi korraga ohjata. Vaja oleks kedagi kes aitaks määratleda tegevuste tähtsusjärjekorra ning koostada selge tegevusplaani kogu “kiirkaatri” meeskonnale.

Vertexis on välja töötatud sellisteks puhkudeks ideaalne diagnostikamudel, mille abil tuvastatakse kiiresti arengukohad ja analüüsi käigus kujuneb välja tegevusplaan. See plaan eeldab sageli erinevate valdkondade asjatundjate kaasamist alljärgnevalt.

Juhtimisstrateegia

Andro Kullerkupp ja Jari Kukkonen seisavad selle eest, et ettevõtte juhtkonnal oleks selge siht ja konkreetne arengu- ja turundusstrateegia sihile jõudmiseks. Korraldame juhtkonna töötubasid ja juhendame asjaosalisi plaanide tegemisel. Üheskoos leiame üles ka protsesside tõhustamiskohad, et eesmärkide saavutamist toetaks nii sisemised kui välised protsessid.

Finantsplaneerimine

Kogu plaan peab olema teostatav ja tasuv. Võib olla on vaja kaasata täiendavaid finantsvahendeid või hoopiski optimeerida kapitalikasutust. Mis peamine – strateegiliste plaanide hindamine finantssisendite ja väljunditena loob reaalsed mõõdikud juhtimiseks. Meie finantsvõlurid Stanislav Klevtsov ja Ülle Pihlak saavad hakkama ka kõige keerukamate väljakutsetega. Nad aitavad luua juhile sellised finantsmudelid, mille kasutamine on lihte ja tõhus. Iga juht saab neid iseseisvalt juhtimises kasutada ja vajadusel meie abi ka edaspidi.

Investeeringute tasuvusanalüüs

Investeeringud tootmisbaasi laiendamiseks, tegevuse tõhustamiseks jne peavad aitama ettevõtetel kasvada ning muutuda kasumlikumaks. Aitame koostada investeeringute tasuvusanalüüsi, et teha kindlaks, kas ja millistel tingimustel on planeeritud investeering ettevõtte jaoks tasuv.

Tehinguanalüüs (due diligence)

Kui juhtkond pole rahul orgaanilise kasvuga, on alternatiiviks ettevõtte laiendamine teiste ettevõtete soetamise teel. Enne tehingu tegemist aitavad meie eksperdid soetatava ettevõtte analüüsiga (due diligence). Meie finantseksperdid koostöös juristidega analüüsivad ettevõtte finantsolukorda ning koostavad ettevõtte väärtuse, juriidilise seisundi ja maksuriski hinnangu.

Investorsuhted

Kui teemaks on firma arendustegevuse rahastamiseks täiendava kapitali kaasamine, siis teeb selle keeruka probleemi juhile lihtsamaks meie investeeringute spetsialist Andro Kullekrupp. Tema suhetevõrgustik erinevate investoritega ulatub Jaapanist Ameerikani. Ta aitab koostada just sellise presentatsiooni, mis tekitaks investoris huvi. Koostöös teiste Vertexi ekspertidega luuakse parim finants-strateegiline ja juriidiliselt tugev plaan investorite kaasamiseks.

Kommunikatsioon

Meie kommunikatsiooniekspert Ain Parmas hoolitseb selle eest, et kõik osalised oleksid kommunikatsiooni kaasatud nii, et nad tunneksid ennast väärtustatuna ja mõistaksid selgelt, mida neilt oodatakse. Ain aitab koostada nii sise- kui väliskommunikatsiooni strateegiaid, mis on kriitiliseks eduteguriks eesmärkide saavutamisel ja oluliseks sisendiks turundusstrateegia planeerimisel. Ain on abiks ka strateegia elluviimisel ning igapäevaste kommunikatsioonitegevuste korraldamisel alates meediasuhtlusest ja tekstiloomest kuni monitooringu ning koolitusteni.

Teenindusprotsess ja-standardid

Hea toote või teenuse müügiks on vaja ka toimivat teenindust. Eduka teeninduse aluseks on selged eesmärgid ja sujuvad tööprotsessid, mis seovad kokku erinevad osakonnad ja töötajad. Kui organisatsioonis töötatakse suurepärase kliendikogemuse nimel ning töötajad mõistavad kuidas nende individuaalne ja meeskondlik panus mõjutab teenindust, siis tunnetavad seda ka ettevõtte kliendid.

Meie meeskonnas on spetsialiste, kes aitavad organisatiooni juhtidel mõtestada teeninduse mõju eesmärkidele, näha koos meeskonnaga vajalikke arengusuundi ning käima tõmmata teenindusprotsessi parendamiseks vajalikud projektid. Helena tugineb oma nõuannetes pikaajalisele rahvusvahelisele kogemusele edukate teenindusprojektide juurutamisel.

Tootearendus

Ükski ettevõte pole täiuslik ilma tooteta/teenuseta mis on loodud just tarbija vajadusi arvestades. Rahvusvaheliselt tunnustatud tootedisainer Martin Pärn aitab leida lahendusi järgnevates olukordades:
• Firmal ei ole oma toodet (tegutseb allhankijana) aga tahab hakata oma portfelli poole liikuma, kuid puuduvad vajalikud teadmised ja kogemus.
• Firmal on oma toode olemas, kuid ei ole piisavalt hea (ei müü hästi), soov toodet parendada kuid puudub teadmine kuidas.
• Firmas eksisteerib tootearendus, kuid see pole piisavalt tõhus, selle tulemusena ei teki hästi müüvaid tooteid piisavalt.

Martin aitab koostöös Vertexi meeskonnaga kujundada kogu ettevõtte protsesse läbiva väärtust loova terviku, mis lõppväljundina kannab tootes ja teenuses neid väärtusi mida tarbija tähtsustab. See omakorda aitab tooteid edukalt müüa.

Disain

Kui ettevõtte strateegilise juhtimise osana väärtustatakse disaini, siis Vertexi meeskond saab selles osas kaasa aidata. Disainer Martin Pärna professionaalse pilgu all luuakse koostöös Vertexi turundus- ja kommunikatsioonimeeskonnaga ettevõttele just selline brändi kuvand, mis kannaks neid väärtusi mida tema kliendid oluliseks peavad. Disain on ettevõttes kriitiline edutegur, mis ühendab omavahel toote/teenuse ja tarbijakogemuse, milles iga kokkupuutepunkt annaks tarbijale positiivse elamuse. Professionaalne ja terviklik disainmõtlemise juurutamine aitab ettevõttel turul eristuda, olla täpne oma väärtuspakkumises selle vormimiseks tootesse või teenusesse ja väljendamisel visuaalses kommunikatsioonis. Disain ühendab ettevõtte näo ja kommunikatsiooni ühtselt tajutavaks ja turul eristatavaks tervikuks.

Internetiturundus

Teil võib olla maailma parim toode/teenus, kuid see ei aita teil saavutada eesmärke kui sellest ei tea just need tarbijad kelle jaoks teie väärtuspakkumine on lahendus nende probleemile. Traditsioonilised turundusmeetmed on muutumas ebaefektiivseks ja just seetõttu on oluline kaasata moodsa turunduse asjatundjaid. Priit Kallas on internetiturunduse vaieldamatu tipptegija kes hoolitseb selle eest, et sõnum jõuaks just õigete inimesteni ja seda võimalikult väikese aja ja rahakuluga. Priit kaasatakse Vertexi klientide strateegilise planeerimise varajases faasis, et hilisem turundussõnum ja vahendid kannaksid just neid väärtuseid mis on ettevõtte peamisteks eduteguriteks.

Organisatsioonikultuur ja personalijuhtimine

Kuna Eestis on organisatsioonide ajalugu küllaltki lühike ja organisatsioonikäitumise asjatundjaid sisuliselt pole, siis Vertex on appi kutsunud rahvusvaheliselt tunnustatud ladusa kultuuriga organisatsioonide kujundaja David Rees’i. David on välja töötanud isegi meetodi kuidas arvutada personali väärtust firmaväärtuse osana ja väidab, et personali väärtus peaks kajastuma firmade bilansis. David kaasatakse suuremate organisatsioonide kiire kasvu või muudatuste juhtimiseks. Pikaajalise personalijuhtimise kogemusega jurist Margus Sardis on meie meeskonnas see, kes analüüsib töösuhete optimaalsust õiguslikul teljel ning annab nõu lepingute ja muu töösuhetega seonduva haldamiseks.

Tarneahela optimeerimine

Tarneahela osas saavad ettevõtjad pidevalt vastakaid nõuandeid. Ühelt poolt soovitatakse tarneahelat lühendada (otsem tee lõpptarbijani) ja teisel juhul jällegi pikendada (rohkem väärtuse lisajaid teekonnal). Jeffrey Callander on hindamatu rahvusvahelise kogemusega just tarnehale optimeerimise valdkonnas. Ta aitab välja töötada iga ettevõtte eesmärkide saavutamist toetava tarneahela ja siduda tarneahela kujunemine ettevõtte arenguga. Vertex kutsub Jeffrey appi nendel puhkudel kui kliendil on suur rahvusvahelise arengu ambitsioon.

Innovatsioon

Innovatsioon pole tegelikult iseseisev nähtus, sest see peab kajastuma kõikides firma protsessides. Siiski saab luua ettevõtetes loomingulise mõtlemise ja pideva täiustumise kultuuri. Robert Foster on Vertexi pikaaegne partner just innovaatilise mõtteviisi külvamises ettevõtte juhtimisse. Kui Robertit ei kaasata otse kliendi projekti, siis osaleb ta aktiivselt Vertexi meeskonna nõustamisel alates strateegilisest planeerimisest, toote ja teeninduse disainist kuni turunduseni välja.