<img src="/extensions/vertex/img/bulb_noflash.jpg" alt="" />

Kuidas teised on edu saavutanud?

Lisame pidevalt oma kodulehele ja blogisse
tasuta nõuandeid ja ideid

Teenuse osana pakutud EL toetuste taotlemise ettevalmistus

 • Energiasektori suurinvesteeringutele EL toetusvõimaluste analüüs aastateks 2013-2020
 • Meditsiinivaldkonna rahvusvahelise suurprojekti rahastustaotlus Euroopa Komisjonile 7.raamprogrammi 
 • Puiduimmutusvahendite tootja eksporditoetuse taotlemine 
 • Meditsiiniliste ja kõrgtehnoloogiliste titaantoodete tootja suuremahulise tootearendusprogrammi ettevalmistus ja toetuse taotlemine 
 • Meditsiiniliste ja kõrgtehnoloogiliste titaantoodete tootja suurinvestori jm toetuste taotluste ettevalmistus ja nõustamine 
 • Toitumispäeviku portaali ekspordialaste toetuste taotlemise ettevalmistus ja nõustamine 
 • Norra turundusagentuuri nõustamine eesti ehitusettevõtete konsortsiumi loomisel ning ühisturundustoetuste taotlemise ettevalmistamine ja nõustamine 
 • Plastmassi valu ja töötlemisettevõtte eksporditoetuse ettevalmistus 
 • Masspostitusfirma eksporditoetuse ettevalmistus 
 • Õlle turustaja eksporditoetuse ettevalmistus 
 • Kaablisüsteemide tootja ekspordi ja välistöötaja värbamise toetuste ettevalmistus 
 • Puiduimmutusvahendite tootja tootearendustoetuse ettevalmmistus 
 • Rootsi teadlase poolt asutatud tehisintellekt tarkvara arendava ettevõtte erinevate toetuste taotlemise ettevalmistus 
 • Mobiiltelefonides kasutatava positsioneerimis- ja jälgimistarkvara tootja globaalne arenguplaan ja EL toetuste taotlemine 
 • Soome peenelektroonika tootja strateegia ja tegevusplaanide koostamine ja EL toetuste taotlemine tootmise ületoomiseks Eestisse 
 • Moodulmajade tootja strateegiline plaan ja EL toetuste taotlemine eksporditegevuse käivitamiseks Euroopas ja Jaapanis 
 • Ehitusfirma strateegiline plaan ja EL toetuste taotlemine Soome turul peatöövõtjana tegutsemiseks 
 • Sisustustoodete tootja ja turustaja materjalide haldus ja laosüsteemi väljatöötamine 
 • Sisustustoodete tootja ja turustaja äriplaan ja ettevalmistus erinevate toetuste taotlemiseks 
 • Piimatööstuse strateegiate loomine ekspordi võimendamiseks ning ettevalmistus eksporditurundustoetuse taotlemiseks 
 • Tee-ehitus ettevõtte äriplaani koostamine ja EL toetuste ettevalmistus 
 • Elektroonikatoodete koostamise ja ekspordiga tegeleva ettevõtte arenguplaan ja EL toetuste taotlemine 
 • Kuumtsinkimistehase investeeringute planeerimine ja EL toetuste taotlemine 
 • Piimatööstuse uute sihtturgude analüüs ja ekspordiplaani väljatöötamine ning EL toetuste taotlemine 
 • Masinaehituse ja metallkonstruktsioonide tootja arenguplaani koostamine ja EL toetuste taotlemine ekspordiegevuse võimendamiseks 
 • Skandinaavia suurima välisvalgustite tootja Eesti tehase ekspordiplaani koostamine ja EL toetustealane nõustamine 
 • Metallitöötlemise ettevõtte asukoha vahetamisega ja uue tehase ehitamisega seotud tegevusplaanid ning EL toetustealane nõustamine 
 • Puidutöötlemise ettevõtte infrastruktuuride rekonstrueerimisega seotud tegevusplaanide ja finantsprognooside koostamine ja EL toetustealane nõustamine 
 • Puidutöötlemise ettevõtte äriplaan ning taotluste ettevalmistamine EL struktuurfondide toetusteks 
 • Mööblitootmise ja turustamisega tegeleva ettevõtte äriplaan ja taotluste ette valmistamine EL struktuurfondi toetusteks