<img src="/extensions/vertex/img/bulb_noflash.jpg" alt="" />

Kuidas teised on edu saavutanud?

Lisame pidevalt oma kodulehele ja blogisse
tasuta nõuandeid ja ideid

Tähtajalised projektid ja koolitused

Läbi viidud koolitused ja modereerimine.

 • Kahe elektroonikavaldkonna ettevõtte ühinemise nõustamine
 • Gruusia alustavate ettevõtjate ajujahi programmis "Smart-up Georgia" osalejate koolitamine
 • Alustavate ettevõtjate avalikud koolitused
 • Ministeeriumi ja tema alluvuses oleva rakendusüksuse koosoleku juhtimine rollide ja vastustuse kokkuleppimiseks
 • Avaliku sektori asutuse arenguplaani koostamise käigus läbiviidud töötubade juhtimine
 • Koolitusfirma enda arengustrateegia töötubade juhtimine
 • Infrastruktuuri haldusfirma töötajate meelelahutuslik suhtluskoolitus
 • Eesti Kunstiakadeemia tudengite ärideede žürii liige 
 • Rahvusvahelise tehnoloogiaettevõtte ja Tallinna Tehnikaülikooli vahelise koostööprojekti juhtimine 
 • EAS-i ja MAK konsultantide koolitamine konsulteerimistehnikate täiustamiseks 
 • Keskmise suurusega tehnoloogiaettevõtte ärimudeli muutusega seonduvate tegevuste planeerimine ja personali koolitamine 
 • Keskmise suurusega tehnoloogiaettevõtte personali koolituste sari organisatsiooni analüüsi, suhtlemis- ja kuulamistehnikate ning nõustamisoskuste parandamiseks 
 • Karjääriteenuste uue arengukontseptsiooni koostamise seminari ja töötubade juhtimine 
 • Rahvusvahelise konverentsi "Eksportimise järgmine tase" korraldamine 
 • Eesti rahvusliku lennukompanii sisekoolitus koos Vertexi välispartneriga 
 • Väikeettevõtja arenguprogrammis osalenud ca 100 ettevõtja "loomingulise täustumise" koolitus 
 • EAS-i konsultantide organisatsioonidiagnostika koolitus 
 • Keskkonnaameti juhtkonna koolitus organisatsioonikultuuri parandamiseks 
 • Stockmanni kaubamaja juhtkonna koolitus meeskonnatöö tõhustamiseks 
 • Loengud EBS rahvusvahelistele gruppidele teemal ettevõtluse alused ja äriplaneerimine  ügissemester.
 • Masinaehitusettevõttele uute tootmisalternatiivide otsimine ja analüüs . Olulisemate võtmeisikutega aktiivne analüüsi ja planeerimise protsess kestvusega 1 kuu.
 • Masinaehituse ja metallkonstruktsioonide tootja võtmeisikute rollide ning vastutusvaldkondade täpne määratlemine koos tulemuste indikaatoritega. Ettevõtte tulemusjuhtimise süsteemi juurutamine ning koolitus.
 • Äripäeva korraldatud ühepäevane koolitus „Äriplaan ühel lehel“.
 • Loengud EBS rahvusvahelistele gruppidele teemal ettevõtluse alused ja äriplaneerimine  ügissemester.
 • SEB panga ärikliendihaldurite koolitus teemal organisatsioonidiagnostika ja praktilise äriplaani koostamine ning äratundmine 
 • Päästeameti ennetusstrateegia uuendamine. Võtmeisikute juhendamine olukorra analüüsis ja tegevuste planeerimises.
 • Tallinna Majanduskooli õppejõudude koolitus organisatsioonidiagnostika ja äriplaneerimise teemal.
 • Transpordi teenuseid pakkuva ettevõtte finantsnõustamine. 
 • Avalik koolitus kesk- ja tippjuhtidele organisatsioonikultuuri analüüsi ja muutuste juhtimise teemal.
 • Ehitusettevõtte sisekoolitus organisatsioonikultuuri parandamiseks. Ettevõtte kogu administratiivse personali organisatsioonikultuuri alane koolitus.
 • Taimekaitseinspektsiooni koolitus sisekommunikatsiooni parandamiseks
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koolitus organisatsioonikultuuri parandamiseks ja muutustega paremini toimetulekuks
 • Energiatootja koolitus sisekommunikatsiooni parandamiseks

Seminarid:

 • Äripäeva seminaril "Kuidas suhelda avaliku sektoriga" ettekanne 
 • Ettevõtluspäeva raames loeng Harjumaa ettevõtjatele teemal ettevõtlus ja äriplaneerimine
 • Äripäeva korraldatud ettevõtlusseminaril loeng teemal äriplaneerimine
 • Ettevõtluspäeva raames loeng Pärnu ettevõtjatele teemal ettevõtlus ja äriplaneerimine
 • Äripäeva seminar „Juhtimismõõdikud“ loeng teemal äriplaan kui juhtimismõõdik
 • Äripäeva korraldatud kaubandusseminaril loeng organisatsioonikultuuri teemal

Nõustamine ja juhendamine:

 • Tootmisettevõttele uue tootmisjuhi värbamisprotsessi ettevalmistus ja toetamine
 • Meditsiinivaldkonna rahvusvahelise suurprojekti konsortsiumi juhtimine 
 • Keskmise suurusega tehnoloogiaettevõtte juhtimisnõustamine organisatsiooni ümberkujundamisel tehnoloogiaettevõttest äriteenindusfirmaks 
 • Rahvusvahelisele elektroonikaettevõttele projektijuhtimise teenuse osutamine kiirgustegevusloa taotlemisel 
 • Keskkonnaameti juhtimisalane nõustamine organisatsioonikultuuri parandamiseks 
 • Koolitusfirma juhtimisalane nõustamine tegevuse tõhustamiseks ja uute arengusuundade juurutamisel 
 • Masinaehitusettevõttele uute tootmisalternatiivide otsimine ja analüüs 
 • Masinaehituse ja metallkonstruktsioonide tootja võtmeisikute rollide ning vastutusvaldkondade täpne määratlemine koos tulemuste indikaatoritega 
 • Masinaehituse ja metallkonstruktsioonide tootja organisatsioonidiagnostika ja muutuste ettevalmistus 
 • Kalakasvatuse ja puukooliga tegeleva ettevõtte äriplaan 
 • Transpordi teenuseid pakkuva ettevõtte finantsnõustamine 
 • Osalemine äriplaani ja koostööprojekti koostamisel kolme ettevõtte, asukohaga Eesti, Leedu ja Prantsusmaa, äritegevuseks 
 • Äriplaan kommertstranspordi eriagregaatide rahvusvahelise korporatsiooni Eesti esinduse loomiseks ja arendamiseks 
 • Turvatehnika tootmise, müügi ja paigaldamise korporatsiooni Eesti esinduse inimressursside juhtimise plaan
 • Turvatehnika tootmise, müügi ja paigaldamise korporatsiooni Eesti esinduse infosüsteemide juhtimise plaan
 • Turvatehnika tootmise, müügi ja paigaldamise korporatsiooni Eesti esinduse turundusplaan
 • Turvatehnika tootmise, müügi ja paigaldamise korporatsiooni Eesti esinduse strateegiline audit
 • Telekommunikatsiooni ettevõtte interneti ja andmeside ärivaldkonna äriplaani koostamisel osalemine
 • Reklaamifirma äriplaan