<img src="/extensions/vertex/img/bulb_noflash.jpg" alt="" />

Kuidas teised on edu saavutanud?

Lisame pidevalt oma kodulehele ja blogisse
tasuta nõuandeid ja ideid

Koolitused

Vertexis on peamiseks koolitajaks Vertexi juht Andro Kullerkupp isiklikult. "Koolitamine on minu jaoks puhas rõõm ja nauding. Koolitamine sunnib mind pidevalt hoidma ennast kursis juhtimise ja ettevõtluse kõige kaasaegsemate praktikatega". Andro on osalenud konsultandina rohkem kui sajas ettevõttes ning on ise mitme firma osanik ja juhatuse liige.

Hetkel aktuaalsed koolitused:

 

Disainist ettevõtjatele

See on Eesti Disainikeskuse poolt ellu kutsutud koolitus kus Andro Kullekrupp ja tootedisainer Martin Pärn koolitavad ettevõtjaid ning juhte disaini rakendamise võimalustest. Disainist ettevõtjatele on koolitus, mis avab disaini erinevad rollid ja võimalused ettevõtluses. Päeva jooksul räägivad koolitajad disainist disaineri keeles ja disaini rakendamisest ettevõtja keeles. Näidatakse, kuidas disain seondub tihedalt nii turunduse, toote- ja teenusearenduse kui ettevõtte organisatsiooni arendusega ja ettevõtte kesksete funktsioonidega. Antakse näpunäiteid, kuidas disaini eduka rakendamise abil turul pikaajalist edu saavutada.

  • Koolituse sihtgrupp: Ettevõtte juht, arendusjuht, turundusjuht
  • Koolituse toimumise aeg ja koht: 29.04.2015 Kultuurikatla suures saalis (PS! VÄLJA MÜÜDUD, huvi korral saada päring ja korraldame uuesti pilleliis at disainikeskus dot ee)

Tulemuslikud läbirääkimised ja veenmine

See on populaarne ja pigem meelelahutuslikku laadi koolitus, mis sobib hästi ettevõtte väljasõitude ametlikuks osaks (nt suvepäevad, infopäevd jms). Sellel koolitusel aitab Andro välja selgitada teie enda isiksusetüübi ning läbi selle paremini mõista ka teisi. Tundes nii ennast kui oma läbirääkimispartnerit, on läbirääkimised oluliselt tulemuslikumad. Iga ettevõtte jaoks valmistab Andro ette temaatilised minicased, mille põhjal koolituse käigus praktiseeritakse küsimistehnikaid, kuulamistehnikaid ja kehakeele lugemist, mida Andro koolituse käigus õpetab. Päeva lõpus toimub läbirääkimiste rollimäng, mis on väga lõbus ning annab jutuainet terveks järgnevaks ööks :-)

  • Koolituse sihtgrupp: Sobib eelkõige teenindusettevõtete keskastme juhtidele ja spetsialistidele
  • Koolituse toimumise aeg ja koht vastavalt ettevõtte väljasõidu plaanidele (saada päring info at vertex dot ee)

Kuhu kaob aeg?

See on samuti meelelahutuslikku laadi koolitus, mis on kujundatud spetsiaalselt tootmisettevõtete väljasõitude ametlikuks osaks. Sellel koolitusel tõestab Andro lihtsalt ja arusaadavalt tootmises osalevatele inimestele, kui lihtne on olemasoleva personali, seadmete ja tingimustega tõsta produktiivsust märkimisväärselt. Seda koolitust viib Andro läbi aktiivses koostöös ettevõtte juhiga. Meie ühiseks eesmärgiks on tootmispersonalile arusaadaval moel selgitada, mida tähendab efektiivsus ja kuidas iga inimene sellest isiklikku kasu saab. Päeva lõpus viib Andro läbi lõbusa meeskondliku rollimängu mis on kohandatud spetsiaalselt selle tootmisettevõtte jaoks.

  • Koolituse sihtgrupp: Sobib tootmisettevõtte personalile
  • Koolituse toimumise aeg ja koht vastavalt ettevõtte väljasõidu plaanidele (saada päring info at vertex dot ee)

Funktsionaalne arenguplaneerimine

Selle koolituse puhul on tegemist pigem aktiivse konsultatsiooniga, mis aitab ühe päevaga tuvastada ettevõttes järeleaitamist vajavad protsessiosad ja luua konkreetne tegevusplaan leitud kitsaskohtade kaotamiseks. Ettevõtte funktsionaalsuse hindamine ja planeerimine 18 kategooria lõikes (FAP mudel), milleks on: toode & teenus; toote & teenuse disain; visioon & eesmärgid; missioon & strateegiad; struktuur; personal & juhtimine; süsteemid & protsessid; varad; IKT; sidusrühmad/huvigrupid; turg; kliendid & tarbijad; tarnijad & partnerid; turundus & kommunikatsioon; finantsseis & juhtimine; juriidiline korrektsus; sektori erinõuded; töökeskkond.

  • Koolituse sihtgrupp: Peamiselt suunatud vähemalt 3 aastat tegutsenud väikesele ja keskmise suurusega ettevõttele. Seda mudelit on edukalt kasutanud ka nooremad, kuid kiiresti arenevad ettevõtted.
  • Koolituse toimumise aeg ja koht paindlik (saada päring info at vertex dot ee)

Alustava ettevõtja baaskoolitus

See on EAS-i poolt ellu kutsutud ja BDA Consultingu poolt koordineeritud ülisisukas ja väga praktiline koolitus alustavatele ettevõtjatele. Selles programmis koolitab Andro teemadel nagu: ettevõtjaks olemine, äriidee analüüs, ärimudeli planeerimine, turundus ja müük, meeskond ja juhtimine

  • Koolituse sihtgrupp: Alustavad ettevõtjad
  • Koolitusele registreerimine toimub Maakondlike arenduskeskuste kaudu (vaata lisaks)