<img src="/extensions/vertex/img/bulb_noflash.jpg" alt="" />

Kuidas teised on edu saavutanud?

Lisame pidevalt oma kodulehele ja blogisse
tasuta nõuandeid ja ideid

Muutmine ja muutumine

Kas muutmine ja muutumine on sama asi? Usun, et vastate ei, sest muutmisega ei ole veel kindlasti tagatud muutumine. Oleme välja töötanud spetsiaalse koolituse, mis järgneb ettevõtte eelanalüüsile, mille käigus selgub, kas on vajalik midagi muuta selleks, et tulemused paraneksid. Osalejad täidavad koolituse käigus Vertexi koostatud muutumise õnnestumise testi, mille tulemusel selguvad kiiresti muutmisprojekti ohukohad. Test on koostatud alloleva presentatsiooni põhjal.

Sihtgrupp

Võtmeisikud, kes tegelevad organisatsioonisisese infovahetuse ja personali arendamisega, samuti kõik teised töötajad, kes osalevad ladusa organisatsioonikultuuri loomises.

Tulemus

Koolitusel osaleja mõistab muutmise ja muutumise erinevust ning omab head ettevalmistust panustamiseks muutmisprotsessi selliselt, et tagatud oleks organisatsiooni muutumine soovitud suunas.

Koolituse tulemusena suudab meeskond strateegilisemalt ja teadlikumalt muutuseid planeerida ja neid ellu viia.

Teemad

Muutuste projekti etapid

  • Muutuse vajaduse tuvastamine
  • Muutuse planeerimine
  • Muutuse juurutamine
  • Muutuste projekti järeltegevused

Inimeste muutumise eeldused

  • Inimeste informeeritus
  • Inimeste tahe
  • Inimeste teadlikkus
  • Inimeste võime
  • Inimeste toetamine

Aeg ja maht

Aeg kokkuleppel koolituse tellijaga, maht kuni 2 päeva. Järelanalüüs 6 kuud hiljem 1 päev.

Koht

Vastavalt koolituse tellija soovidele ja võimalustele

Läbiviijad

Andro Kullerkupp

Andro on Vertex Consulting juht ning tema üheks nõustamisvaldkonnaks on muutmisvajaduste tuvastamine ja muutmise planeerimine ning elluviimine. Andro on uurinud organisatsioonide funktsioneerimist juba 1996. aastast ning teeb aktiivset koostööd selle ala spetsialistidega rahvusvaheliselt.

Meetodid

Koolitus toimub ühe ettevõtte põhiselt. Sellel osalejad peavad olema erinevate tasandite juhid ja võtmeisikud. 

Toimub koolituseelne oragnisatsiooni hetkeolukorraga tutvumine.  Leitud kitsaskohad ja potentsiaalne muutmise vajadus tõstatataks ekoolitusel hüpoteesina, mida siis ühiselt ümber proovitakse lükata. Lisaks oimub interaktiivne loeng ja arutelud ning metoodilised mõtlemisharjutused. Vajadusel jätkab Andro koolitusjärgse nõustamisega.

Maksumus

Huvi korral küsi hinda

Koolitus sisaldab

Koolitus sisaldab koolituse ettevalmistust vastavalt konkreetse ettevõtte vajadustele, koolitust, õppematerjale.