<img src="/extensions/vertex/img/bulb_noflash.jpg" alt="" />

Kuidas teised on edu saavutanud?

Lisame pidevalt oma kodulehele ja blogisse
tasuta nõuandeid ja ideid

Ettevõtte diagnostika ja funktsionaalne arenguplaneerimine (FAP)

Vastutustundlikud omanikud teevad oma firmades "tervisekontrolli" igal aastal. Ettevõtte kasvuga kaasneb vajadus ettevõtte protsesside ja süsteemide muutmiseks. Meie nimetame seda ettevõtte funktsioneerimiseks.

Oleme viimase 16 aasta jooksul funktsionnerimist hinnanud sadades ettevõtetes. Diagnostika teostamiseks oleme välja töötanud funktsionaalse arenguplaani mudeli (FAP), mis aitab kiirelt saada ülevaate ettevõtte funtsioneerimisest ja leida üles need kitsaskohad mis vajavad kohest järeleaitamist. 

FAP-mudel on kasutusel EAS-i poolt Ettevõtete Arenguprogrammi sisenevate organisatsioonide analüüsimisel. Diagnostikat teostab selle mudeliga 12 eksperti kelle tööd juhib Vertexi asutaja ja juht Andro Kullerkupp.

Diagnostika teostamine ja nõustamine

Olgu kohe öeldud, et organisatsioonidiagnostika puhul ei ole tegemist revisioni, inspekteerimise ega auditiga. Diagnostika läbiviimiseks külastab ekspert teie ettevõtet kuni 5 päeva ühe kuu jooksul. Osades ettevõtetes teostab diagnostikat mitu eksperti (nt tootmises). Info kogumine toimub peamiselt vestluste ja vaatluste käigus. Ekspert vestleb nii võtmeisikutega kui ka lihttöölistega ja jälgib töökorraldust ning õhkkonda. Vajadusel tutvub erinevate dokumentidega. Ekspert koostab diagnostikaraporti FAP-mudelis, mis sisaldab ka arendustegevuste soovitusi. FAP mudel on heaks abivahendiks arendustegevuste prioritiseerimisel, tähistades kriitilised kohad punasega.

Diagnostika käigus analüüsitavad funktsioonid

Ettevõtte funktsionaalsuse toimub hindamine ja antakse arendustegevuste soovitusi 20 kategooria lõikes (FAP mudel), milleks on: toode & teenus; tootearendus; visioon & eesmärgid; missioon & strateegiad; struktuur; personal & juhtimine; süsteemid & protsessid; varad; IKT; sidusrühmad/huvigrupid; turg; kliendid & tarbijad; tarnijad & partnerid; müügikorraldus; turundus & kommunikatsioon; finantsseis & juhtimine; juriidiline korrektsus; sektori erinõuded; töökeskkond, tootmiskorraldus (vajadusel).

Diagnostikateenuse info

  • Kellele: Diagnostika tellijaks on üldjuhul firmade omanikud. Diagnostikateenus sobib eelkõige vähemalt 3 aastat tegutsenud keskmise suurusega ettevõttele. Seda mudelit on edukalt kasutanud ka väiksemad, kuid kiiresti arenevad ettevõtted.
  • Hind: Diagnostika hind sõltub tegelikest päevade arvust. Hind on vahemikus 3500-6500 eurot. Kordusdiagnostika maht ca 1/2 esialgsest (tehakse tavaliselt 1 aasta möödudes).
  • Koht: Hinnatavas ettevõttes 
  • Aeg: Soovitame ette broneerida ca 1 kuu.

Registreerimiseks täida ankeet või saada e-mail: andro at vertex dot ee

Näide funktsionaalse arenguplaani visuaalsest tulemusest, millele lisandub raport koos soovitustega.

 Noppeid hinnatud ettevõtete tagasisidest:

  • Saime kinnitust oma mõtetele, mida oleks meie ettevõttes vaja parendada. Samal ajal saime uusi ideid müügiorganisatsiooni loomiseks ja selle töö korraldamiseks. (masinaehituse ettevõte)
  • Sai leitud mõned üllatavad kitsaskohad ja suunad tootmise tulevasele ümberkorraldamisele. (rõivatootmine)
  • Ekspert juhtis tähelepanu asjaoludele mida 25 aastat funksioneerinud ettevõte ka ise ei teadnud. (toiduainetööstus)