<img src="/extensions/vertex/img/bulb_noflash.jpg" alt="" />

Kuidas teised on edu saavutanud?

Lisame pidevalt oma kodulehele ja blogisse
tasuta nõuandeid ja ideid

Tegevuse planeerimisest

27. september 2004
Andro Kullerkupp

Kätte hakkab jõudma viimane kvartal, mille vältel on vaja hakata taas planeerima äritegevust järgmiseks majandusaastaks. Olen kokku puutunud kahte tüüpi arvamustega äri- ja strateegilise planeerimise osas. Ühed arvavad, et pikaajaline äriplaneerimine on mõttetu tegevus kuna tegevust mõjutavad tegurid muutuvad kiiresti ja ootamatust suunast. Teised jällegi arvavad, et pikaajaline äriplaneerimine on vajalik, et määratleda sihtkoht kuhu soovitakse jõuda ning teekond kuidas sinna jõuda. See grupp ettevõtjaid suhtuvad välistegurite muutusesse kui ajutistesse tõketesse teekonnal, mille lahendamisel siirdutakse tagasi varem seatud rajale.

Mina isiklikult kuulun samuti sinna teise gruppi põhjendades seda illustreerivalt nii: kui õunapuult õunade kätte saamiseks puu maha saagida siis võimaldab see tunduvalt lihtsamalt ja kiiremini saada head saaki, kuid pikas perspektiivis jääb jätkuv õunasaak saamata.

Tõlgendatult tähendab see seda, et kui ei planeeri ettevõtte tegevust siis võib tekkida petlik mulje firma tulemuste osas ning märkamatult hävitatakse firma ressursid edasi arenemiseks. Kui illustreerivat näidet edasi arendada siis ideaalne planeerimine on see kui osatakse õunapuud ka õieti kärpida, mis võimaldab järgnevatel aastatel veelgi viljakamat saaki.

See tähendab, et peaks oskama planeerida ettevõtete restruktureerimist ja fookuse ümber segmenteerimist, mis tõstaks firma efektiivsust. Läbivalt võib seda nimetada tegevuste optimeerimiseks, mida ei saa teha teadmata, mida optimeerida.

Tihti tuleb mul kokku puutuda ettevõtetega, kes üritavad teha kõike, mis raha sisse toob julgemata või oskamata keskenduda konkreetsetele tugevustele. Sellised ettevõtted ei julge õunapuud kärpida kartes eemaldada vilja oksi. Kahjuks jõuavad nad varem või hiljem olukorrani kus kogu energia läheb laia teenuste või toote spektri käigushoidmisele ja reaalseks tulu tootmiseks enam jõudu ei jätku ehk lõpuks see õunapuu metsistub pannes kogu energia okste ja lehtede kasvatamisele, mille viljaks on väiksed, hapud ja kõvad õunad, mida keegi ei taha.

Kui te olete jõudnud veendumusele, et „õunapuu” kärpimine võib tõsta teie õunapuu saagikust siis ärge kahelge selle sammu õigsuses. Ärge häbenege ka küsida nõu teistelt, kes seda tööd oskavad, sest need, kes teevad hästi õunamahla ei pea oskama õigesti puid kärpida.

Andro Kullerkupp

Soovid olla kursis meie postitustega?