<img src="/extensions/vertex/img/bulb_noflash.jpg" alt="" />

Kuidas teised on edu saavutanud?

Lisame pidevalt oma kodulehele ja blogisse
tasuta nõuandeid ja ideid

Hippokratese vanne juhtimises

23. jaanuar 2013
Andro Kullerkupp

Võttes vastutuse organisatsiooni juhina, olen tänulik oma partneritele, personalile ja klientidele. Tõotan oma au ja südametunnistuse nimel, et pühendun juhtimises personali ja klientide parimale kohtlemisele ning pikaajalisele suhtele, mis tagab organisatsiooni edu. Minu tegevuse sihiks olgu organisatsiooni tegevuse säilitamine ja edendamine, probleemide ennetamine ja lahendamine parimal võimalikul viisil. Lähtun oma töös juhtimise parimatest põhimõtetest ja kasutan vaid selliseid juhtimisvõtteid, mis ei kahjusta organisatsiooni tulemuslikkust ega personali, partnerite ja klientide huve. Otsuste langetamisel austan organisatsiooniga seotud isikute soove ning teavitan neid nii oodatavast kasust kui ka võimalikest ohtudest. Täidan oma juhikohust ühtviisi kõigi töötajate suhtes, kedagi eelistamata. Täiendan pidevalt oma teadmisi ja oskusi ning jagan neid oma kolleegidega. Hoian kõrgel organisatsiooni au nii personali kui ka kogu ühiskonna ees. Pean hoolikalt saladuses, mida organisatsiooni ja klientidega seoses mulle on usaldatud. Suhtun oma konkurentidesse austusega ega kasuta nende suhtes ebaeetilisi ja alatuid võtteid. Miski ei saa mind sundida oma teadmisi ja oskusi kasutama ärieetika põhimõtete vastu.

Kohandatud arstivandest, Vertex Consulting 2013

Soovid olla kursis meie postitustega?