<img src="/extensions/vertex/img/bulb_noflash.jpg" alt="" />

Kuidas teised on edu saavutanud?

Lisame pidevalt oma kodulehele ja blogisse
tasuta nõuandeid ja ideid

Eestile sobib pigem mitte-tehniline innovatsioon

22. juuni 2011
Robert Foster

Sageli arvatakse, et innovatsioon on mõne uue tehnoloogia leiutamine mõnes keerukaid aparaate täis laboris. Tegelikult pole paljud maailma edukamad innovatsiooniprojektid absoluutselt seotud tehnoloogiaga, vaid hoopis äriprotsesside uuendamise või organisatsioonikultuuri muutmisega.

Enamik ettevõtjaid tunnistab, et innovatsioon on ärilise edu võtmetegur. Praeguses majanduskeskkonnas muutub uuenduslikkus lausa ärikriitiliseks ehk firmade püsimajäämise ja kasvu eelduseks. Kuigi loova mõtlemise ja arendustegevuse rollist ollakse üldiselt teadlikud, keskenduvad ettevõtted liiga tihti tehnilisele innovatsioonile.

Innovatsiooni olemus on hulga laiem kui vaid tehnilised uuendused. Innovatsioon võib hõlmata nii protsesse, ärimudelit, koostööd, organisatsiooni ennast kui ka muid sotsiaalseid elemente. Need on muutused, mida kõik ettevõtjad saavad oma äri jätkusuutlikuks kasvatamiseks rakendada ning sageli oluliselt väiksemate kuludega. Kuna uue tehnoloogia väljatöötamine on väga ajamahukas ning eeldab suuri investeeringuid uurimistegevusse, siis võib mitte-tehniline innovatsioon olla paljudele Eesti ettevõtetele hoopis sobilikum ja taskukohasem võimalus oma turupositsiooni parandamiseks.

Liiatigi ei ole uued tehnilised lahendused just mitte alati sobilikud ettevõtete muredele lahendamiseks. Põhjuseid võib siin olla mitmeid: vähe ressursse, teadmisi või aega või ei suudeta tehnilisi uuendusi piisavalt hästi kasutusele võtta. Uus töövahend või tehnoloogia võib tuua kasu küll lühiajaliselt, kuid vastupidiselt hoopis pärssida organisatsiooni kohanemisvõimet pikaajalises perspektiivis.

Innovatsioon on eelkõige mõtteviis, mille ergutamiseks ja toetamiseks võib olla vajalik ka organisatsioonikultuuri muutus. Kuidas seda oma organisatsioonis ellu viia ning vaba mõttelendu soodustada?

Eelkõige on vaja mõista ja arendada oma konkurentsierisusi, mille baasil saab juba luua uusi tooteid ja teenuseid ning võita uusi turge ja kliente. See ei ole aga võimalik ilma sobiva eelhäälestuseta ning innovatsiooni käsitlemiseta laiemas tähenduses. Kindlasti ei ole mõtet töötajatelt oodata geniaalseid ideid vaid innovatsiooni olemuse defineerimise ning erinevatest teooriatest rääkimise järel. Vajalik on jagada oma organisatsiooniga parimaid innovatsioonialaseid praktikaid ning analüüsida edukaid uuendusprojekte ükskõik millises tegevusvaldkonnas. Alles seejärel on juba mõtet kasutusele võtta spetsiaalseid meetodeid ning tehnikaid uuenduste genereerimiseks ja innovatsiooni juhtimiseks.

Robert Foster

Vertexi koostööpartner

Artikkel avaldatud Äripäevas 22.06.2011

Soovid olla kursis meie postitustega?