<img src="/extensions/vertex/img/bulb_noflash.jpg" alt="" />

Kuidas teised on edu saavutanud?

Lisame pidevalt oma kodulehele ja blogisse
tasuta nõuandeid ja ideid

Äriidee elluviimine – kas riskida või planeerida?

29. mai 2006
Andro Kullerkupp

On tekkinud plaan laieneda või alustada tegevust uues valdkonnas. Kõik tundub esialgu suurepärane – äriidee on hea ja tundub, et vajadust teenuse või toote järele on, arvatavad kulud on ka suhteliselt mõistlikud. Jõudes äriplaani koostamisel finantsprognoosideni võib see aga pöörata kogu äriidee pea peale. Selgub, et projekt ei tulegi kasumisse, rääkimata et sissetulekud kataksid kõik kulud ning lisaks veel laenumakse ja intressi.

Tegelikult ei ole midagi veel halvasti, sest enne projekti elluviimist koostati äriplaan ja seal hulgas ka finantsprognoosid. Olukord oleks tõeliselt problemaatiline kui see oleks selgunud juba töö käigus. Sel juhul tekiks tõsine rahaliste vahendite kriis. Sama halb on ka olukord kui koostatud projekti finantsprognoosid on kunstlikult ilustatud ja näitavad suurt kasumit ning tegevuse käigus selguvad tegevuse tegelikud kulud, millega ei arvestatud.

Mida siis teha kui planeeritav projekt ei ole kasumlik?

  • Leida vahendeid, kuidas finantseerida projekti kuni see hakkab genereerima positiivseid rahavoogusid. – Projektide tasuvusaeg erineb tegevusalade lõikes ja esimeste perioodide kahjumid ja rahavoogude puudujäägid katavad sageli ettevõtte omanikud või kasum teistelt teenustelt/toodetelt.
  • Kasutada eksperte või konsultante, kes annavad erapooletu hinnangu projekti tasuvusele, aitavad koostada esmased tasuvusarvutused ning seejärel reaalsed firma või projekti finantsprognoosid
  • Uurida kas projekti on võimalik ellu viia väiksemas mahus või etapiviisiliselt.
  • Kas projekti saab teostada efektiivsemalt ehk väiksemate jooksvate kuludega. Kriitiliselt üle vaadata projekti planeeritav personali arv, kaaluda teenuste sisseostu jne.
  • Kas toodet või teenust saab positsioneerida kõrgemasse hinnaklassi .
  • Mida me saame teha käibe suurendamiseks. Mõnel juhul on kasumilävi saavutamiseks vaja käivet ainult vähesel määral suurendada. Lihtne oleks kalkuleerida suurem number, kuid õigem oleks leida teed, kuidas reaalselt oleks võimalik käivet suurendada ja seejuures ei tohiks ka unustada, et sellega kaasneb ka kulude kasv
  • Kui ikkagi projektiplaan ei tule mõistliku tasuvusajaga kasumisse, siis loobuda projektist

Detailsed ja põhjalikud finantsprognoosid aitavad ka erinevaid arengustsenaariume läbi analüüsida, et hinnata riske ja välistegurite mõju projektile. Esmapilgul fantastilised äriideed võivad lõppeda väga traagiliselt kui asutakse tegutsema ilma tegevust planeerimata ja projekti tasuvust põhjalikult hindamata.

Helen Pastarus
Vertex Consulting

Soovid olla kursis meie postitustega?