<img src="/extensions/vertex/img/bulb_noflash.jpg" alt="" />

Kuidas teised on edu saavutanud?

Lisame pidevalt oma kodulehele ja blogisse
tasuta nõuandeid ja ideid

Äri- ja arenguplaanide koostamine

 • Uudse failihaldussüsteemi äriplaani vormistamine investoritele esitamiseks
 • Patenteeritava meditsiiniseadme globaalse turupotentsiaali hindamine, tasuvus ja teostatavusanalüüs
 • Trükikoja pikaajalise rahvusvahelise kasvustrateegia nõustamine
 • Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) arengukava koostamine
 • Venemaa küttepelletite tootja äriplaan ja tutvustus investoritele (vene keeles) 
 • Tallinna tervishoiu arengukava uuendamises osalemine 
 • Merendus- ja lennundussektori masinaehitusele keskendunud ettevõtte äriplaani ja ekspordiplaani koostamine 
 • Meditsiiniliste ja kõrgtehnoloogiliste titaantoodete tootja strateegiline plaan 
 • Norra turundusagentuuri nõustamine Eesti ehitusettevõtete konsortsiumi loomisel ning tegevusstrateegia väljatöötamisel
 • Trükiteenuste vahendaja ümberkujundamine trükikojaks 
 • Kaablisüsteemide tootja tegevuse analüüs ja strateegiline plaan 
 • Kiirgusmõõteriistade kalibreerimiskeskuse tasuvus-teostatavus analüüs ja strateegiline plaan 
 • Puiduimmutusvahendite tootja strateegiline plaan 
 • Õlle- ja veinitehase eksporditurgude analüüs ja strateegiline plaan 
 • Rootsi teadlase poolt asutatud tehisintellekt tarkvara arendava ettevõtte äriplaan 
 • Mobiiltelefonides kasutatava positsioneerimis- ja jälgimistarkvara tootja globaalne arenguplaan ja EL toetuste taotlemine 
 • Harjumaal asuva väikesadama äriplaan külalissadamaks arendamiseks ja EL toetuste taotlemine 
 • Tallinna ühe kaubamaja juhtkonna koostöö värskendamine ja tõhustamine 
 • Profiilpruss majade tootja äriplaan ja EL toetuste taotlemine tootmise käivitamiseks ja toodangu turustamiseks Hollandis, Saksamaal ja Hispaanias 
 • Soome peenelektroonika tootja strateegia ja tegevusplaanide koostamine ja EL toetuste taotlemine tootmise ületoomiseks Eestisse 
 • Akna- ja uksetootja strateegiline plaan ja EL toetuste taotlemine turustamise võimendamiseks Norra turul 
 • Moodulmajade tootja strateegiline plaan ja EL toetuste taotlemine eksporditegevuse käivitamiseks Euroopas ja Jaapanis 
 • Ehitusfirma strateegiline plaan ja EL toetuste taotlemine Soome turul peatöövõtjana tegutsemiseks 
 • Ehitusfirma äriplaan ja EL toetuste taotlemine Rootsi ja Läti turul tegevuse võimendamiseks 
 • Sisustustoodete tootja ja turustaja äriplaan ja ettevalmistus erinevate toetuste taotlemiseks 
 • Piimatööstuse strateegiate loomine ekspordi võimendamiseks ning ettevalmistus eksporditurundustoetuse taotlemiseks 
 • Tee-ehitus ettevõtte äriplaani koostamine ja EL toetuste ettevalmistus 
 • Elektroonikatoodete koostamise ja ekspordiga tegeleva ettevõtte arenguplaan ja EL toetuste taotlemine 
 • Masinaehituse ja metallkonstruktsioonide tootja organisatsioonidiagnostika ja muutuste ettevalmistus 
 • Arengustrateegia väljatöötamine klaasitööstuses 
 • Muhumaal asuva külalissadama loomise äriplaan 
 • Eesti ärikooli hariduse ekspordipotentsiaali analüüs ja äriplaan 
 • Kalakasvatuse ja puukooliga tegeleva ettevõtte äriplaan 
 • Päästeameti ennetusstrateegia uuendamine 
 • Masinaehituse ja metallkonstruktsioonide tootja arenguplaani koostamine ja EL toetuste taotlemine eksporditegevuse võimendamiseks 
 • Masinaehituse ja metallkonstruktsioonide tootja hetkeolukorra põhjalik diagnostika ja äriplaani koostamine uutel alustel juhtimiseks ning uue tehase loomiseks 
 • Veebioksjoni süsteemi tasuvusanalüüs ja äriplaan 
 • Otepääl tegutseva hotelli arenguplaan perioodiks 
 • Eritellimusel puitmööbli tootmisega tegeleva ettevõtte tootmise laiendamisega seotud protsessiaudit, efektiivse tootmisahela väljatöötamine, tegevusplaanide ja äriplaani koostamine 
 • Malmvalutehase loomisega seotud tegevusplaanide ja äriplaani koostamine 
 • Alustava väiekettevõtja äriidee analüüs ja äriplaan 
 • Alustava väiekettevõtja äriidee analüüs ja äriplaan 
 • Valveteenuseid pakkuva ettevõtte äriplaani korrigeerimine ja finantsprognooside koostamine 
 • Saeveski äriplaan 
 • Teadus- ja arenduprojektidele äriplaani koostamine ja rahastamise organiseerimine 
 • Puidutöötlemise ettevõtte äriplaan ning taotluste ettevalmistamine EL struktuurfondide toetusteks 
 • Mööblitootmise ja turustamisega tegeleva ettevõtte äriplaan ja taotluste ette valmistamine EL struktuurfondi toetusteks 
 • Osalemine äriplaani ja koostööprojekti koostamisel kolme ettevõtte, asukohaga Eesti, Leedu ja Prantsusmaa, äritegevuseks 
 • Äriplaan kommertstranspordi eriagregaatide rahvusvahelise korporatsiooni Eesti esinduse loomiseks ja arendamiseks 
 • Telekommunikatsiooni ettevõtte interneti ja andmeside ärivaldkonna äriplaani koostamisel osalemine 
 • Reklaamifirma äriplaan